שאלות ותשובות
כמה מס אני אשלם במכירת דירה שקיבלתי מהוריי בירושה

במכירת דירה חייב המוכר במס שבח אולם בניהול נכון של המכירה ושימוש בפטורים ניתן להפחית ולעיתים אף לבטל את המס החל במכירת דירה שהתקבלה בירושה. חשוב לבחון את כלל הנכסים והעסקאות שנעשו על מנת להגיע למצב אופטימלי בתשלום מיסים או אף לנצל את הפטורים הקיימים על פי החוק.

עשיתי הסכם ממון, האם אני חייב/ת לערוך צוואה?

חשוב להבין שהסכם ממון מתייחס לזכויות וחובות בעת שאדם חי. ברגע הפטירה קובע הסכם הממון מה נכנס לעזבונו (ירושתו) של האדם. למי יועבר עזבונו של אדם ניתן לקבוע באופן יזום רק בצוואה. כמובן שהחוק (חוק הירושה) מסדיר את נושא הירושה ומשאיר לקרובי המנוח/ה הסדר לחלוקת העזבון. מצד שני, אם המנוח/ה מעוניינים בהסדר אחר, חובה עליהם לערוך צוואה והסכם הממון לא יכול לקבוע מה יעשה בעזבונו/ה של המנוח/ה. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עורך/ת דין להסדרת מכלול האפשרויות העומדות והצפויות להתברר בעת סיום יחסי זוגיות ו/או בעת פטירה. הסדרה זו חוסכת מחלוקות ועוגמת נפש רבה למשפחה, ומקיימת את רצון המנוח/ה.

אני עצמאי/ת שמשתמש/ת  בקבלני-משנה המבצעים את העבודה בפועל, האם אני חייב/ת לערוך הסכם והאם הם יכולים להחשב כעובדים שלי?

מסגרת יחסי עבודה וקיומם של יחסי עובד-מעביד נקבעת על ידי בית הדין לעבודה. דהיינו, לבית הדין הסמכות לקבוע אם מערכת היחסים שנוצרה בין צדדים מקיימת את הקשר המשפטי עובד-מעביד. בתי הדין לעבודה קבעו בפסקי דין שונים את הדרך לבחון האם מערכת היחסים בין צדדים מקיימת יחסי עובד-מעביד וזאת באמצעות מבחנים שונים שבראשם מבחן ההשתלבות הכולל פן חיובי ופן שלילי, מבחן הקשר האישי, מבחן הפיקוח, מסגרת שעות העבודה, מקום העבודה, מי מספק את כלי העבודה, משך ההתקשרות, הסכמת הצדדים לאופן ההעסקה, צורת תשלום השכר ואופן הרישום במוסד לביטוח לאומי. מומלץ למשתמשים בקבלני משנה המוציאים חשבונית לעסק להסדיר את מערכת היחסים באמצעות הסכם ערוך כדין המקטין בצורה משמעותית את החשיפה לתשלומים נוספים היכולים להגיע עד 30% ויותר מסך התשלומים המשתלמים.

יפוי כח מתמשך? למה לי?

מינוי אדם קרוב כמיופה כח ביפוי כח מתמשך מרגיע את המייפה אשר יודע כי יש לו על מי לסמוך. בעבר, כאשר אדם נקלע לבעיה רפואית ו/או נפשית, הברירה של קרוביו היה להכריז עליו כלא-כשיר, למנות לו אפוטרופוס ובכל ליטול מהאדם את מרבית חירויותיו. כיום מאפשר החוק מינוי מיופה כח אשר ממלא את רצונותיו של מייפה הכח, תוך שימוש בכלים שסיפק המחוקק והמוכרים ברשויות ובמרכזים הפיננסים השונים

הקמתי חברה לפני שנים רבות והיא לא פעילה. מה איכפת לי אם היא צוברת חובות אגרה לרשם החברות?

חברה צוברת חובת תשלום אגרה שנתית לרשם החברות גם אם היא אינה פעילה. לרשם החברות הסמכות לדרוש את חוב האגרה מבעלי המניות ו/או המנהלים של החברה באופן אישי ובכך יש לו סמכות לעשות "הרמת מסך" ולחייב בעלי מניות ונושאי משרה בחובות החברה. לפיכך, חשוב מאוד לפעול לפירוק מסודר של חברה אשר אינה פעילה ובכך למנוע חובות וחיובים שניתן למנוע

Coi בניית אתרים